Sims 2 kodai

Žaidimų kodai - Sims 2 kodai:

Pirmiausia, atidarykite kodų konsolę, paspaudę CTL + Shift + C vienu metu. Tada galėsite įrašyti vieną iš šių kodų:

aging off - išjungia senėjimą
aging on - įjungia senėjimą
deleteAllCharacters - ištrina visus Simsus kaiminystėje
kaching - duoda 1000 pinigų
motherlode - duoda 50000 pinigų
moveobjects on - leidžia judinti ir šalinti daiktus, kurių paprastai negalima judinti
moveobjects off - sugrąžina į normalų režimą
StretchSkeleton - padaro Simsus didesniais ar mažesniais

Įvedę 'exit' uždarysite konsolę. Taip pat galite įvesti 'expand' arba'contract', kad atitinkamai padidinti ar sumažinti konsolę.

Norint pamatyti visų galimų kodų sąrašą surinkite 'help -al'.

Pirmiausia, atidarykite kodų konsolę, paspaudę CTL + Shift + C vienu metu.Tada galėsite įrašyti vieną iš šių kodų:
Kaching - Gauni §1000 papildomų simolijonu.

Motherlode - Gauni §50000 papildomų simolijonu.

AutoPatch on/off - Tai leidžia automatiškai žaidime ieškoti žaidimo aplinkos(žemes sklypo).

MoveObjects on/off - Judinti (on) arba nejudinti (off) daiktus.

Aging -on/-off - Išjungia (off) arba ijungia (on) senėjimą.

StretchSkeleton (numeris) - Šis kodas padaro tavo Sims'a žemą arba aukštą(2.0 yra dvigubas dydis, 0.5 yra pusė dydžio)...

intProp maxNumOfVisitingSims 8 - Su šiuo kodu Tu gali pakviesti daugiausvečiu į savo vakarelį. Gali keisti paskutinį skaičių į didesnį arba mažesnį(kokį skaičų parašysi - tiek svečiu galėsi pasikviesti i savo vakarelį). Kodasveikia tik iki kito karto (išjungę ir vėl ijungę žaidimą šis kodas neveiks, tadjei norėsite kviesti nemaža buriį svečiu į savo vakarelį jums reikes ši kodą išnaujo rašyti), be to kodą reikia rašyti tik kaimynystėje, nes kitaip kodasnesuveiks


boolprop constrainFloorElevation [true/false] – Kai “False”, galima pakeltiarba nuleisti grindis net tada, kai jau yra pastatyti daiktai, sienos ir t.t.

boolProp simShadows [true/false] – “False” panaikina Sims’o šešėlį.

boolProp displayPaths [true/false] – Kai “True”, tada gali matyti, kur tavoSims’as eina.

boolprop lotWater [true/false] – Kai “False”, panaikinamas vanduo išbaseino.

boolprop lotTerrainPaints [true/false] – Kai “False”, galima pakeisti žemėsploto spalvą.

boolprop showFloorGrid [true/false] – rodomas arba nerodomas tinklas(“langučiai, grotos”) statymo (build) ar pirkimo (buy) mode.

boolprop objectShadows [true/false] – Kai “False”, panaikinami daiktų,objektų, esančių NE NAME, šešėliai.
boolProp guob [true/false] – Kai “False”, panaikinami daiktų, objektų, esančiųNAME, šešėliai.

boolprop locktiles [true/false] – Kai “False”, galima išdėlioti plyteles,takus už savo žemės sklypo.

boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false] – Panaikina arba nepanaikinaSims’o atspindį veidrodyje.

boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false] – Kai “True”,daiktai, objektai atsiranda tik ten, kur yra ir pasirinktas tavo Sims’as. Tamepačiame aukšte, lygyje, kurį pasirenki.

boolprop renderSelectedSimLevel [true/false] – Kai “True”, matai tik tąaplinką, tą aukštą, kuriame yra Sims’as. Kitų vietų ar kito aukšto nesimato.

Vsync on/off - Tai ijungus, pagereja pats žaidimas, bet atsiranda grafikosklaidų.

DeleteAllCharacters - Ištrinti visus Sims'us, kurie yra kaminystėje.

Terraintype desert/temperate - Tai gali veikti tarp 2 vietovių, t.y. galimapažiūreti, kas gero vykstą kaimynų namuose.

boolprop displayNeighborhoodProps [true/false] – Kai “False”, panaikinamipvz; uolos ar bokštai kaimynystėje.

boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false] – Kai “False”, panaikinamikeliai kaimynystėje.

boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false] – Kai “False”, panaikimaniaugalai, medžiai kaimynystėje.

boolprop displayNeighborhoodWater [true/false] – Kai “False”, panaikinamasvanduo kaimynystėje.

boolprop displayLotImposters [true/false] – Kai “False”, panaikinakaimynystėje esančius namus, tačiau ne iš tikrųjų, o tik grafiškai.

boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false] – Kai “False”,panaikinami tiltai kaimynystėje.

boolprop lotTerrainLighting [true/false] – Kai “False”, žemės plotaikaimynystėje “nešvies”, kai ant jų užeisi su pelyte.
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false] – Kai “True”, kaiminystėje, užėjussu pelyte ant namų, bus rodoma informacija.

boolprop nhoodWaterReflection [true/false] – Kaimynystėje matomas arbanematomas atspindys vandenyje.

boolProp carsOnRight [true/false] – Kai “True”, mašinos kaimynystėje važiuostik dešiniąja kelio puse.

boolProp enablePostProcessing true/false – Turi būti “True”, kad būtųįmanomos visokios apgavystės.

Slowmotion 0-8 - Kai filmuoji žaidime, šis kodas pakeičia filmavimo greitį(0 yra normalus greitis, 8 yra lėtesnis greitis)...

Bloom (r g b x) – Sukuriamas šviesus vaizdas. Ženklai "r","g," ir "b" yra sumaišytų spalvų stiprumo pasirinkimas(0-255), o "x" yra kiekis nuo 0 iki 255.

Expand - Padidina arba sumažina kodų dežutę.

gameVersion - Su šiuo kodu galite sužinoti kokia jūsų žaidimo versija(pirmiausia reikia įvesti Expand koda, kad galėtumėte mamatyti žaidimoinformacija).

Help - Gauni pora žaidimo kodų, bet ne visus.

Exit - Uždaro kodų dezutę. 

 

 

Štai tiek kodų kuriuos rado kategorija Žaidimų KODAI. Mes esame giliaiįsitikinę, kad kažkur interneto platybėse yra daugiau Sims 2 kodų ir aišku mes tikimes, kad JŪS, gerbiami kategorijosKODAI lankytojai, suradę daugiau Sims 2 kodų,pasidalinsite jais su kitais kategorijos Žaidimų KODAI lankytojais,paprasčiausiai parašę kodus komentarų skiltyje esančioje po apačioje.

P.S.
Jeigu jūs turite labai megiamąžaidimą, kurį esatę peržaidę 101 kartą ir žinote visus jo kodus,patarimus ir gudrybes, siųskite mums laiškus adresu: info@zaidimai88.lt arba teisiog palikite žinutę skiltyje "KONTAKTAI",su visais savo patarimais, ir mes garantuojame, kad jūsų atsiųsti kodaiir patarimai bus patalpinti kategorijoje Žaidimų KODAI. Taigi laukiamejūsų meilės laiškų, kategorijai Žaidimų KODAI :P

 


Balsavimas

Žiūrėta: 55199   |   Balsų: 157   |   Vidurkis:   5
Įvertink: 12345

Draugai

Zaidimai